Molenmaker Techniek BV
Wagenmakersstraat 14
8601 VA Sneek
tel: 0515 43 42 26
fax: 0515 43 97 17
mob: 06-13820661
info@molenmaker-techniek.nl
corner

Naam :Doorlaatmiddel Rammegors
Plaats :St. Phillipsland
Omschrijving :

 

In opdracht van Van Oord Nederland B.V. ontwierp, fabriceerde en leverde Molenmaker Techniek B.V. de schuiven en de hydraulische aandrijvingen voor Doorlaatmiddel Rammegors en Schorherstel  Oosterschelde.

Rijkswaterstaat Zee & Delta is de opdrachtgever voor het realiseren van dit project.

 

Het project houdt in dat er een afsluitbaar doorlaatmiddel moet worden aangebracht in de Krabbekreekdam.

 

 

    

 

Als gevolg van de Deltawerken is het natuurlijke evenwicht tussen erosie en sedimentatie in de Oosterschelde verstoord. De platen, slikken en schorren in de Oosterschelde kalven hierdoor geleidelijk af. Dit wordt ook wel de zandhonger van de Oosterschelde genoemd. Door de afname van het schorareaal wordt de Oosterschelde minder aantrekkelijk voor de natuur en ook voor de mens.

In het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water voert Rijkswaterstaat projecten uit om, per saldo, de natuurkwaliteit van de Oosterschelde te verbeteren. Één van deze projecten is het project "Rammegors en schorherstel Oosterschelde". In dit project is gekozen voor het tegengaan van verdere erosie van het bestaande schor bij Sint-Annaland, en het creëren van nieuwe schorren in het gebied Rammegors door het realiseren van een afsluitbaar doorlaatmiddel in de Krabbenkreekdam. Hierdoor keren eb en vloed terug in het Rammegors en zullen zich nieuwe schorren en slikken ontwikkelen zoals die er ook waren vóór de afsluiting van het gebied.

Verschil tussen eb en vloed

 

 

 

 

 


 
«   »